Jõhvi Muusikakooli õpilaste muusikaline tervitus

Täna, 1. juunil on lastekaitsepäev!
Tavaolukorras oleks Jõhvi Muusikakoolis tänaseks juba kõlanud traditsiooniline kevadkontsert ning lavale astunud kõik meie suuremad ning väiksemad ansamblid, orkestrid ja koorid.
Sellel kevadel panime suure kontserdi asemel kokku väikese muusikalise tervituse nii kooli- kui koduseinte vahelt: https://youtu.be/9UiOATIBm9g
Keeruline õppeaasta on lõppemas, suvevaheaeg auga välja teenitud.
Meeleolukat kuulamist!

Alates 31. maist on lubatud rühmategevused siseruumides.

Head õpilased ja lapsevanemad
Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele võib alates esmaspäevast, 31. maist viia siseruumides läbi rühmategevusi. Seega saame vahetult enne suvisele koolivaheajale minekut lubada õpilasi nii solfedžo kui muusikaloo kontakt-rühmatundidesse.
Koosmusitseerimise õppeainet 3. trimestril ei hinnata ning ansamblite/orkestrite/kooride juhendajad otsustavad iseseisvalt, kas nad oma õpilastega enne suvevaheaega ühe korra kokku saavad või mitte.
Õppeaasta on õige pea lõppemas, jõudu viimaseks pingutuseks!

Individuaalne kontaktõpe jätkub 30. maini

Head õpilased ja lapsevanemad
Vaatamata sellele, et üldhariduskoolid on sellest nädalast avatud kontaktõppeks kõikidele õpilastele, jätkuvad Vabariigi Valitsuse otsusega piirangud huvihariduse läbiviimisel.
Jõhvi Muusikakoolis jätkub INDIVIDUAALNE KONTAKTÕPE kuni 30. maini. Õppetegevuse läbiviimine toimub juba harjumuspärases rütmis, koosmusitseerimise tunde maikuu lõpuni ei toimu.
Juba on alanud eksamite ja arvestuste periood. Loodame, et kooliaasta lõpp kulgeb kõikidele sujuvalt ning suvevaheaja algus ei veni pikemaks kui vaja.
Püsime terved! 🌞

https://kkk.kriis.ee/et/kkk/hariduselu-lasteaiad-huvitegevus-sport-koolitused/kehtivad-piirangud-hariduses-noorsootoos-huvitegevuses-ja-spordis

Alates 3. maist taastub osaline kontaktõpe

 

Alates esmaspäevast, 3. maist hakkavad
Jõhvi Muusikakoolis toimuma
INDIVIDUAALSED KONTAKTTUNNID.
On hea meel õpilastega jälle silmast silma, ilma arvutiekraanide vahenduseta kohtuda!
Püsime terved!

Head õpilased ja lapsevanemad

Pärast kevadvaheaja lõppu, ALATES, 26. APRILLIST jätkame Jõhvi Muusikakoolis õppetööd DISTANTSÕPPEL.
Rõõmustav uudis on aga see, et vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele saame ALATES 3. MAIST alustada INDIVIDUAALSE KONTAKTÕPPEGA (1 õpilane/1 õpetaja).
Kontakttundidena hakkavad toimuma pillitunnid ning kokkuleppelised individuaalsed konsultatsioonid solfedžos ja muusikaloos.
Rühmatunde jätkame distantsõppena edasi niikaua, kui pole tulnud uusi korraldusi piirangute leevendamise kohta.
Hoiame ennast ja teisi ning püsime terved!

https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-leevendab-jark-jargult-covid-19-piiranguid-alates-26-aprillist?fbclid=IwAR2g7O26GTszNQ2JBSCenK_i5s_Zvl5yRFw05m0amKSWLTKASljUT3LobkE

11. märtsist kuni 25. aprillini toimub DISTANTSÕPE

Head õpilased ja lapsevanemad
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele toimub 11. märtsist kuni 25. aprillini Jõhvi Muusikakoolis õppetöö AINULT DISTANTSÕPPENA.
Distantsõpe toimub kõikides õppeainetes, välja arvatud koosmusitseerimine.
Õpetajad võtavad õpilaste ja/või lastevanematega õppetöö korraldamise osas ühendust. Kõikide küsimuste korral pöörduge julgesti ka ise otse õpetajate poole või võtke ühendust kooliga aadressil muusikakool@johvi.ee
Hoidke ennast ja teisi, sest igaühest meist sõltub, kui kiiresti me tavapärase elukorralduse juurde tagasi saame!

Alates 1. märtsist toimub individuaalne õppetöö

Head õpilased ja lapsevanemad
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele toimub alates 1. märtsist Jõhvi Muusikakoolis kontaktne õppetöö AINULT INDIVIDUAALTUNDIDENA (pilliõpe).
Solfedžo ja muusikaloo õpetajad võtavad iseseisva töö korraldamise osas õpilastega/lastevanematega ühendust. Vajadusel/kokkuleppel teeb õpetaja õpilasega solfedžo/muusikaloo individuaaltundi koolis.
Ettevalmistusklassi tunnid toimuvad vastavalt kohandatud tunniplaanile.
Koosmusitseerimisi (ansamblid, orkestrid, koorid) hetkel ei toimu, vajadusel teevad juhendajad õpilastega tööd individuaalselt.
Õpilased alates 12. eluaastast kannavad üldkasutatavates ruumides ning õppetundides maski, välja arvatud õppetegevuse iseloomust (pillimäng) tulenevad erandid.
Palume järgida Jõhvi Muusikakooli käitumisjuhiseid!
Hoiame ennast ja teisi ning püsime terved!