25. jaanuarist jätkub individuaalõpe

Head õpilased ja lapsevanemad
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele jätkub esmaspäevast, 25. jaanuarist Jõhvi Muusikakoolis kontaktne õppetöö AINULT INDIVIDUAALTUNDIDENA (pilliõpe).
Solfedžo ja muusikaloo õpetajad võtavad iseseisva töö korraldamise osas õpilastega/lastevanematega ühendust. Vajadusel/kokkuleppel teeb õpetaja õpilasega solfedžo/muusikaloo individuaaltundi koolis.
Koosmusitseerimise tunde (ansamblid, orkestrid, koorid) hetkel ei toimu.
Püsime terved!

Head õpilased ja lapsevanemad

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele saame alates esmaspäevast, 18. jaanuarist alustada Jõhvi Muusikakoolis kontaktset õppetööd INDIVIDUAALTUNDIDENA (pilliõpe).

Solfedžo ja muusikaloo õpetajad võtavad iseseisva töö korraldamise osas õpilastega/lastevanematega ühendust. Vajadusel/kokkuleppel teeb õpetaja õpilasega solfedžo/muusikaloo individuaaltundi koolis.

Koosmusitseerimise tunde (ansamblid, orkestrid, koorid) hetkel ei toimu.

Jõhvi Vallavalitsuse otsuse alusel on Jõhvi valla huvikoolide õpilaste vanemad vabastatud jaanuari õppemaksu tasumisest.

Püsime terved!

Head õpilased ja lapsevanemad
Rahulikku ning turvalist alanud aastat kõigile!
Loodame, et ainuke pisik, mis meid sellel aastal kimbutama tuleb, on muusikapisik – väga nakkav, kuid see-eest täiesti ohutu 😊
11. jaanuarist algab Eestimaa koolides taas õppetöö. Osa õpilastest suunduvad kontaktõppele, teine osa peab aga jätkama distantsõppel.
Järgides Vabariigi Valitsuse korraldust peame Jõhvi Muusikakoolis jätkama DISTANTSÕPPEL kuni 17. jaanuarini. Õpetajad lepivad õpilastega/lastevanematega kokku õppetundide läbiviimise osas.

Vajaduspõhised erisused eksamiklasside õpilastele ning vabariiklikeks konkurssideks valmistujatele tehakse kokkuleppel pilliõpetajaga ning kooli juhtkonna nõusolekul.
Jõhvi Vallavalitsuse otsuse alusel vabastatati Jõhvi valla huvikoolide õpilaste vanemad detsembrikuu õppetasu maksmisest. Lähemal ajal saame jagada infot jaanuari õppetasu arvestuse kohta.
Hoiame ennast ja teisi, sest sellest sõltub meie tavapäraselt “igava” elukorralduse taastumine!

 

 

 

 

Alates 14.detsembrist toimub ainult distantsõpe!

Head õpilased ning lapsevanemad!
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele toimub alates esmaspäevast, 14.detsembrist Jõhvi Muusikakoolis õppetöö AINULT DISTANTSÕPPENA.
Õpetajad lepivad õpilastega/lastevanematega kokku õppetundide läbiviimise osas.
Jõhvi Vallavalitsuse otsuse alusel vabastatakse Jõhvi valla huvikoolide õpilaste vanemad detsembrikuu õppetasu tasumisest.

Püsime terved!

https://www.hm.ee/et/uudised/valitsus-kehtestas-uued-piirangud-haridusvaldkonnale

Alates 7.detsembrist toimub ainult individuaalõpe!

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele toimub alates esmaspäevast, 7.detsembrist Jõhvi Muusikakoolis õppetöö AINULT INDIVIDUAALTUNDIDENA (pilliõpe).
Solfedžo ja muusikaloo õpetajad võtavad iseseisva töö korraldamise osas õpilastega/lastevanematega ühendust. Vajadusel/kokkuleppel teeb õpetaja õpilasega solfedžo/muusikaloo individuaaltundi koolis.
Kui on küsimusi rühmatundide korralduse suhtes, võtke, palun, kohe ühendust aineõpetajaga.
Koosmusitseerimise tunde (ansamblid, orkestrid, koorid) detsembrikuus ei toimu.

Hoiame ennast ja teisi ning püsime terved, siis on lootust peale jõuluvaheaega alustada tavapärases töörütmis!

Konkurss Virumaa Noor Muusik 2020

 

Pille Lille Muusikute Fondi korraldamisel toimub II Virumaa Muusikafestivali raames esmakordselt konkurss Virumaa Noor Muusik, kus võistlustulle astuvad Ida- ja Lääne-Virumaa muusikakoolide andekad pillimängijad ning lauljad.
Seekord tuleb meil konkursiootuses hoida lausa pöidlaid ning varbaid korraga, sest lisaks kaasaelamisele on oluline, et konkurss tänases keerulises olukorras üldse toimuma saaks.
Jõhvi Muusikakoolist on konkursilavale astumas viiuliõpilane Vera Fedossova (õpetaja Oksana Potapenko, kontsertmeister Larissa Šilova) ning kitarriõpilane Anastassia Rjabušenko (õpetaja Inga Tagirova).
Pind pöidlasse!

 

Eesti muusika kontsert

Jõhvi muusikakooli õpilaste poolt
1.oktoobriks, rahvusvaheliseks muusikapäevaks
ette valmistatud kontserdikava
jõuab nüüd (loodetavasti) publiku ette.
Parem hilja kui mitte kunagi,
sest tegelikult on muusikakoolides ju
iga päev muusikapäev!

 

Head lapsevanemad
Muusikakooli õpilaspäeviku ning solfedžo töövihiku(te) maksumus lisatakse septembrikuu õppetasu arvele. 

Õpilaspäevik – 1.75

1. klassi solfedžo töövihik – 2.00 

1.a klassi solfedžo tööraamat – 6.00

2. klassi solfedžo töövihikud (2 osa) – 4.00