Meie inimesed

ADMINISTRATSIOON
MARGIT RAAG direktor
ANNELI KASELA õppealajuhataja
LEILI PIIM juhiabi
IGOR DROZDOV klaverihäälestaja
KLAVERIOSAKOND
JELENA ANUFRIKOVA
osakonnajuhtaja
klaveriõpetaja, kontsertmeister töötab alates 1979 Jõhvi Muusikakooli vilistlane
LARISSA ŠILOVA klaveriõpetaja, kontsertmeister töötab alates 1982 Jõhvi Muusikakooli vilistlane
MERIKE KURIKKA klaveriõpetaja, kontsertmeister töötab alates 1980
SVETLANA RATSÕBORSKAJA klaveriõpetaja, kontsertmeister  töötab alates 1981
LJUDMILLA TEZIKOVA klaveriõpetaja, kontsertmeister  töötab alates 1984
JELENA GROMOVA klaveriõpetaja, kontsertmeister  töötab alates 1990 Jõhvi Muusikakooli vilistlane
RIINA KULL klaveriõpetaja, kontsertmeister  töötab alates 1993 Jõhvi Muusikakooli vilistlane
DANA KAZAKOVA klaveriõpetaja, kontsertmeister töötab alates 2016 Jõhvi Muusikakooli vilistlane
AKORDIONIOSAKOND
TATJANA ROBONEN
osakonnajuhataja
akordioniõpetaja töötab alates 1982
HELE-MALL LÜÜDE akordioniõpetaja töötab alates 1965 Jõhvi Muusikakooli vilistlane
JELENA PAJUSTE akordioniõpetaja töötab alates 1992 Jõhvi Muusikakooli vilistlane
PUHK- JA LÖÖKPILLIOSAKOND
RAIVO KALLAS
osakonnajuhataja
puhk- ja löökpilliõpetaja, orkestrijuht töötab alates 1988 Jõhvi Muusikakooli vilistlane
ALEKSANDRA VAHER flöödiõpetaja töötab alates 2019 Jõhvi Muusikakooli vilistlane
MARIA ELONEN flöödiõpetaja töötab alates 2022 Jõhvi Muusikakooli vilistlane
 

KEELPILLIOSAKOND

LJUDMILLA TSÕGANKOVA
osakonnajuhataja
viiuliõpetaja töötab alates 1996
OKSANA POTAPENKO viiuliõpetaja töötab alates 1989
INGA TAGIROVA kitarriõpetaja töötab alates 2006 Jõhvi Muusikakooli vilistlane
VADIM NIKITIN  kitarriõpetaja töötab alates 2016 Jõhvi Muusikakooli vilistlane
TEOORIAOSAKOND
ANNELI KASELA
osakonnajuhataja
 solfedžoõpetaja töötab alates 1989 Jõhvi Muusikakooli vilistlane
MERIKE KURIKKA solfedžoõpetaja töötab alates 1980
TATJANA ROBONEN solfedžoõpetaja töötab alates 1982
MARGIT RAAG muusikalooõpetaja töötab alates 1999 Jõhvi Muusikakooli vilistlane
TIINA DAMMANN solfedžo- ja muusikalooõpetaja, koorijuht töötab alates 2003
ALEKSANDRA VAHER muusikalooõpetaja töötab alates 2019 Jõhvi Muusikakooli vilistlane