Eesti muusika kontsert

Jõhvi muusikakooli õpilaste poolt
1.oktoobriks, rahvusvaheliseks muusikapäevaks
ette valmistatud kontserdikava
jõuab nüüd (loodetavasti) publiku ette.
Parem hilja kui mitte kunagi,
sest tegelikult on muusikakoolides ju
iga päev muusikapäev!

 

Head lapsevanemad
Muusikakooli õpilaspäeviku ning solfedžo töövihiku(te) maksumus lisatakse septembrikuu õppetasu arvele. 

Õpilaspäevik – 1.75

1. klassi solfedžo töövihik – 2.00 

1.a klassi solfedžo tööraamat – 6.00

2. klassi solfedžo töövihikud (2 osa) – 4.00

Helisevat suve!

Head õpilased, õpetajad ja lapsevanemad!
Kohe-kohe on lõppemas see eriline õppeaasta ning algamas suvine koolivaheaeg. Oleme kõik kogemuse võrra rikkamad ning paljudes asjades targemad. Aitäh teile, et olite selle keerulise aja jooksul õppetöös jätkuvalt innukad, toetavad ning õpihimulised! Rõõm on tõdeda, et 99,99% muusikakooli õpilastest said oma ülesannetega suurepäraselt hakkama ning sooritasid edukalt arvestused ja eksamid nii klassi, algastme kui muusikalise põhihariduse lõpetamiseks.
Kahjuks ei kõlanud sellel kevadel meie traditsiooniline kevadkontsert ja suurema publiku ees jäid tunnustamata kõik need tublid noored muusikud ning nende õpetajad, kes lõppeval õppeaastal saavutasid suurepäraseid tulemusi erinevatel konkurssidel ja festivalidel. Aitäh teile veelkord ning loodetavasti olete valmis uuteks muusikalisteks väljakutseteks.
Päikselist suve kõigile ning kohtumiseni 1.septembril!