Solfedžo ja muusikaloo materjalid.

Solfedžo ja muusikaloo materjalid on kodulehe esilehel kokku koondatud eraldi pealkirjade alla.
Materjale täiendame pidevalt, nii kui midagi huvitavat silma ja kõrva jääb.
Ärge unustage ka harjutamispäevikut! ♪♪♪

Distantsõpe jätkub ka aprillikuus

Head õpilased ja lapsevanemad!
Saabuv aprillikuu toob kaasa distantsõppe jätkumise. Loodetavasti on kõik õpilased töörütmi kätte saanud ning oskavad oma aega üldhariduskooli õppetöö ning muusikakooli pilliharjutamise tarbeks ilusasti jaotada. Ning „vahetunni“ ajal võib lahendada erinevaid solfedžoga seotud ülesandeid või vaadata silmaringi avardavaid klippe ning saateid, mida me jõudumööda nii Facebook`i lehele kui muusikakooli kodulehele üles paneme. Hoidke meie postitustel ikka silm peal. Kui keegi teist on ise midagi toredat vaatamiseks-kuulamiseks-harjutamiseks leidnud, siis andke meile teada ning jagame seda lahkelt kõigiga.

Püsime kodus ning püsime vaimult virged!

Olge terved!

Soovitusi distantsõppe perioodiks – harjutamispäevik

Head õpilased ja lapsevanemad!

Teine distantsõppe nädal on alanud ning kui pikalt me sellisel töörežiimil veel peame olema, ei tea keegi.
Loodetavasti pole keegi PILLIMÄNGU unarusse jätnud ning ämblikud pole jõudnud pillikastidesse pesa teha.
Meie poolt soovituslikult üks väike lisaülesanne, mis teie koduõppe nädalate tegevust ka must-valgelt kajastaks. more “Soovitusi distantsõppe perioodiks – harjutamispäevik”

Haridus- ja Teadusministeerium haridusasutustele: lähtuge Terviseameti infost ja soovitustest

27. veebruar 2020 – 15:14

Haridus- ja Teadusministeerium soovitab haridusasutustel jälgida Terviseameti soovitusi seoses koroonaviiruse levikuga ning vajadusel võtta kasutusele täiendavaid ettevaatusabinõusid viiruse leviku ennetamisel. Hetkel ei nõua olukord erakorralisi meetmeid haridusasutustes, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele.

Kõige olulisem on viiruse leviku tõkestamisel kiire infovahetus erinevate ametkondade vahel ning tasakaalustatud, tõenduspõhise info ja käitumisjuhiste jagamine elanikkonnale. Ministeerium edastas täna Terviseameti koostatud soovitused haridusasutuste juhtidele ja partneritele.

Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet teavitada lastevanemaid, kes käisid puhkamas kõnealuse viiruse suurema levikuga paikades. Võimalusel soovitatakse neil viibida koos lastega 14 päeva kodus ja jälgida perekonna tervislikku seisundit. Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palume teavitada sellest õppeasutust. Lapsevanematel ja õpilastel soovitab ministeerium pöörduda otse kooli poole täpsemate juhiste saamiseks õppetöö korraldamise osas.

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles haridusasutuste juhte ja pidajaid jälgima olukorda oma asutuses ning tegutsema vastavalt olukorrale, järgides Terviseameti soovitusi. Kool hindab koos pidajaga, kas olukord asutuses vajab sekkumist ning tegutseb nende volituste piires, mille sätestab Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse § 45.

Kõige värskema info viiruse leviku ja tõkestamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt.

Haridus- ja Teadusministeerium jälgib olukorda koos Terviseametiga ja vastavalt vajadusele edastab täiendavat infot.