11. märtsist kuni 25. aprillini toimub DISTANTSÕPE

Head õpilased ja lapsevanemad
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele toimub 11. märtsist kuni 25. aprillini Jõhvi Muusikakoolis õppetöö AINULT DISTANTSÕPPENA.
Distantsõpe toimub kõikides õppeainetes, välja arvatud koosmusitseerimine.
Õpetajad võtavad õpilaste ja/või lastevanematega õppetöö korraldamise osas ühendust. Kõikide küsimuste korral pöörduge julgesti ka ise otse õpetajate poole või võtke ühendust kooliga aadressil muusikakool@johvi.ee
Hoidke ennast ja teisi, sest igaühest meist sõltub, kui kiiresti me tavapärase elukorralduse juurde tagasi saame!