25. jaanuarist jätkub individuaalõpe

Head õpilased ja lapsevanemad
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele jätkub esmaspäevast, 25. jaanuarist Jõhvi Muusikakoolis kontaktne õppetöö AINULT INDIVIDUAALTUNDIDENA (pilliõpe).
Solfedžo ja muusikaloo õpetajad võtavad iseseisva töö korraldamise osas õpilastega/lastevanematega ühendust. Vajadusel/kokkuleppel teeb õpetaja õpilasega solfedžo/muusikaloo individuaaltundi koolis.
Koosmusitseerimise tunde (ansamblid, orkestrid, koorid) hetkel ei toimu.
Püsime terved!