Head õpilased ja lapsevanemad
Rahulikku ning turvalist alanud aastat kõigile!
Loodame, et ainuke pisik, mis meid sellel aastal kimbutama tuleb, on muusikapisik – väga nakkav, kuid see-eest täiesti ohutu 😊
11. jaanuarist algab Eestimaa koolides taas õppetöö. Osa õpilastest suunduvad kontaktõppele, teine osa peab aga jätkama distantsõppel.
Järgides Vabariigi Valitsuse korraldust peame Jõhvi Muusikakoolis jätkama DISTANTSÕPPEL kuni 17. jaanuarini. Õpetajad lepivad õpilastega/lastevanematega kokku õppetundide läbiviimise osas.

Vajaduspõhised erisused eksamiklasside õpilastele ning vabariiklikeks konkurssideks valmistujatele tehakse kokkuleppel pilliõpetajaga ning kooli juhtkonna nõusolekul.
Jõhvi Vallavalitsuse otsuse alusel vabastatati Jõhvi valla huvikoolide õpilaste vanemad detsembrikuu õppetasu maksmisest. Lähemal ajal saame jagada infot jaanuari õppetasu arvestuse kohta.
Hoiame ennast ja teisi, sest sellest sõltub meie tavapäraselt “igava” elukorralduse taastumine!