Head õpilased ja lapsevanemad

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele saame alates esmaspäevast, 18. jaanuarist alustada Jõhvi Muusikakoolis kontaktset õppetööd INDIVIDUAALTUNDIDENA (pilliõpe).

Solfedžo ja muusikaloo õpetajad võtavad iseseisva töö korraldamise osas õpilastega/lastevanematega ühendust. Vajadusel/kokkuleppel teeb õpetaja õpilasega solfedžo/muusikaloo individuaaltundi koolis.

Koosmusitseerimise tunde (ansamblid, orkestrid, koorid) hetkel ei toimu.

Jõhvi Vallavalitsuse otsuse alusel on Jõhvi valla huvikoolide õpilaste vanemad vabastatud jaanuari õppemaksu tasumisest.

Püsime terved!