Alates 1. märtsist toimub individuaalne õppetöö

Head õpilased ja lapsevanemad
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele toimub alates 1. märtsist Jõhvi Muusikakoolis kontaktne õppetöö AINULT INDIVIDUAALTUNDIDENA (pilliõpe).
Solfedžo ja muusikaloo õpetajad võtavad iseseisva töö korraldamise osas õpilastega/lastevanematega ühendust. Vajadusel/kokkuleppel teeb õpetaja õpilasega solfedžo/muusikaloo individuaaltundi koolis.
Ettevalmistusklassi tunnid toimuvad vastavalt kohandatud tunniplaanile.
Koosmusitseerimisi (ansamblid, orkestrid, koorid) hetkel ei toimu, vajadusel teevad juhendajad õpilastega tööd individuaalselt.
Õpilased alates 12. eluaastast kannavad üldkasutatavates ruumides ning õppetundides maski, välja arvatud õppetegevuse iseloomust (pillimäng) tulenevad erandid.
Palume järgida Jõhvi Muusikakooli käitumisjuhiseid!
Hoiame ennast ja teisi ning püsime terved!