Head õpilased ja lapsevanemad

Pärast kevadvaheaja lõppu, ALATES, 26. APRILLIST jätkame Jõhvi Muusikakoolis õppetööd DISTANTSÕPPEL.
Rõõmustav uudis on aga see, et vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele saame ALATES 3. MAIST alustada INDIVIDUAALSE KONTAKTÕPPEGA (1 õpilane/1 õpetaja).
Kontakttundidena hakkavad toimuma pillitunnid ning kokkuleppelised individuaalsed konsultatsioonid solfedžos ja muusikaloos.
Rühmatunde jätkame distantsõppena edasi niikaua, kui pole tulnud uusi korraldusi piirangute leevendamise kohta.
Hoiame ennast ja teisi ning püsime terved!

https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-leevendab-jark-jargult-covid-19-piiranguid-alates-26-aprillist?fbclid=IwAR2g7O26GTszNQ2JBSCenK_i5s_Zvl5yRFw05m0amKSWLTKASljUT3LobkE