Alates 31. maist on lubatud rühmategevused siseruumides.

Head õpilased ja lapsevanemad
Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele võib alates esmaspäevast, 31. maist viia siseruumides läbi rühmategevusi. Seega saame vahetult enne suvisele koolivaheajale minekut lubada õpilasi nii solfedžo kui muusikaloo kontakt-rühmatundidesse.
Koosmusitseerimise õppeainet 3. trimestril ei hinnata ning ansamblite/orkestrite/kooride juhendajad otsustavad iseseisvalt, kas nad oma õpilastega enne suvevaheaega ühe korra kokku saavad või mitte.
Õppeaasta on õige pea lõppemas, jõudu viimaseks pingutuseks!