Alates 7.detsembrist toimub ainult individuaalõpe!

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele toimub alates esmaspäevast, 7.detsembrist Jõhvi Muusikakoolis õppetöö AINULT INDIVIDUAALTUNDIDENA (pilliõpe).
Solfedžo ja muusikaloo õpetajad võtavad iseseisva töö korraldamise osas õpilastega/lastevanematega ühendust. Vajadusel/kokkuleppel teeb õpetaja õpilasega solfedžo/muusikaloo individuaaltundi koolis.
Kui on küsimusi rühmatundide korralduse suhtes, võtke, palun, kohe ühendust aineõpetajaga.
Koosmusitseerimise tunde (ansamblid, orkestrid, koorid) detsembrikuus ei toimu.

Hoiame ennast ja teisi ning püsime terved, siis on lootust peale jõuluvaheaega alustada tavapärases töörütmis!