Distantsõpe jätkub ka aprillikuus

Head õpilased ja lapsevanemad!
Saabuv aprillikuu toob kaasa distantsõppe jätkumise. Loodetavasti on kõik õpilased töörütmi kätte saanud ning oskavad oma aega üldhariduskooli õppetöö ning muusikakooli pilliharjutamise tarbeks ilusasti jaotada. Ning „vahetunni“ ajal võib lahendada erinevaid solfedžoga seotud ülesandeid või vaadata silmaringi avardavaid klippe ning saateid, mida me jõudumööda nii Facebook`i lehele kui muusikakooli kodulehele üles paneme. Hoidke meie postitustel ikka silm peal. Kui keegi teist on ise midagi toredat vaatamiseks-kuulamiseks-harjutamiseks leidnud, siis andke meile teada ning jagame seda lahkelt kõigiga.

Püsime kodus ning püsime vaimult virged!

Olge terved!