Head lapsevanemad
Muusikakooli õpilaspäeviku ning solfedžo töövihiku(te) maksumus lisatakse septembrikuu õppetasu arvele. 

Õpilaspäevik – 1.75

1. klassi solfedžo töövihik – 2.00 

1.a klassi solfedžo tööraamat – 6.00

2. klassi solfedžo töövihikud (2 osa) – 4.00