Jõulukontsert

Hea kontserdikülastaja!
Turvalisuse huvides palume järgida:
* Kontserdimajas on maski kandmine kohustuslik.
* Täisealine kontserdikülastaja pääseb saali vaid vaktsiinipassi või COVID-19 läbipõdemist kinnitava tõendi alusel.
Hoiame ennast ja teisi, siis püsime terved!