Õppetasude arvestusest distantsõppe perioodil

Head lapsevanemad
Jõhvi Vallavalitsus andis 14. aprillil välja korraldus 2043 – väljavõte, mis puudutab õppetasude arvestust Jõhvi valla huvikoolides ning huviringides.
Selle alusel arvestatakse Jõhvi muusikakoolis õppetasu 1. aprillist kuni 1. maini täismahus, välja arvatud ettevalmistusklassi õpilased, kellel aprillikuus distantsõpet ei toimu.

Eriolukorra tõttu majandusraskustesse sattunud peredel on võimalus taotleda õppetasu vabastust 100% või 50% ulatuses. Digitaalselt allkirjastatud avaldused saata elektrooniliselt aadressile muusikakool@johvi.ee

Selgituseks vallavalitsuse korraldusele:
Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega välja kuulutatud eriolukord paneb nii eraisikud kui omavalitsused keerukasse olukorda. Praegu peaksid kõik andma oma panuse selleks, et peale eriolukorra lõppemist toimiks meie riik endiselt. Kõige muu kõrval peame oluliseks, et meie lapsed ja noored saaksid jätkata oma õpinguid huvikoolides ning arendada oma võimeid huvitegevuses täies mahus ka peale kriisi.
Tuginedes eelnevale, aruteludele asutuste juhtkondade ja hoolekogudega ning Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustele, kutsume üles lapsevanemaid ja huvitegevustes osalejaid näitama üles oma head tahet jätkates õppe- ja osalustasude tasumist ka eriolukorras, mis aitab tagada õppetöö elujõulisuse ka eriolukorra järgselt.
Tegutsegem käesolevas olukorras põhimõtel “meie”, siis on pärast palju lihtsam tavaeluga edasi minna!