Selleks, et uus kooliaasta algaks rõõmsalt ning kulgeks rahulikult, sõltub paljus meist endist. Hoiame üksteist!