Soovitusi distantsõppe perioodiks – solfedžo

Kes tahab värskendada oma SOLFEDŽO teadmisi, siis Youtube`ist leiab Eva Mitreikina poolt üles pandud toredaid materjale. Sobib alates meie 2. klassi õppekavast.

Kvindiring, solfedžo: https://www.youtube.com/watch?v=_i2gZmhPiLY

Intervallid, solfedžo: https://www.youtube.com/watch?v=kSExhHki2GA

Solfedžo, bassivõti jm: https://www.youtube.com/watch?v=Iwdf7NPCpNs

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Rütmiharjutusi 1.-2. klassile

Erinevus meie õppesüsteemis kasutusel olevate rütmisilpidega:
Ta-a = To-e
Paus = Shh

Rütmiharjutused 4/4 taktimõõdus:

  1. osa: https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk
  2. osa: https://www.youtube.com/watch?v=cHad-I5AJT0
  3. osa: https://www.youtube.com/watch?v=rf5rcXhGPpsLisa: https://www.youtube.com/watch?v=yTUXC_O2FI8

Rütmiharjutus ¾ taktimõõdus: https://www.youtube.com/watch?v=MtEkC454tJI

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Kasulikud ülesanded solfedžo teadmiste kinnistamiseks. Lahendades pidage aga silmas, et on väike erinevus võrreldes meie õppesüsteemiga:
H = B
B = Bes

Leia paralleelhelistikud: https://learningapps.org/display?v=ph5020dqc17

Moll helistikud: https://learningapps.org/display?v=pw00secv517

Duur helistikud: https://learningapps.org/display?v=pcoa5e12t17

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Muusika kuulamise harjutused:

https://h5p.org/node/766227
https://h5p.org/node/766241
https://h5p.org/node/771915

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Rütmiharjutusi erinevatele vanuseastmetele.
Plaksuta või koputa kaasa ning vaata, mitmendale tasemele jõuad:

https://www.youtube.com/watch?v=Qp4flocUmxM

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Lehekülg, kus saab erinevaid rütmikombinatsioone harjutada.
Valida saab kolme erineva taktimõõdu vahel ning kui mitu takti kuvatakse.
Alt saab valida endale ka sobivad rütmid (nooremad saavad jätta veel õppimata rütmid välja) ja siis muudkui koputada/patsutada/plaksutada…
Rütmirea ees olevale II vajutades muudab kombinatsiooni.

http://www.rhythmrandomizer.com/?fbclid=IwAR2t6NXTU_d4m1trnr5KqSXR1kX8I86PR4uuGSer2sBgFG2Q9nBrqnLxqjI

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Suurepärane materjal vanema astme õpilastele solfedžo- ja teooriateadmiste testimiseks ning kinnistamiseks.

https://tarmoj.github.io/komp/index.html?fbclid=IwAR2AnRha4emK5L70AZJgXo5HhFO7E9wtxxgNT6a70SNMOOfqhZWTRYUqX9o

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Tarmo Johannese koostatud Digisolfi lehel saab harjutada intervallide ning akordide kuulamist.

https://tarmo.uuu.ee/digisolf/?fbclid=IwAR3UfCcrjqctwRrWH4lKkPyBECuR2In4ogVDf-8cX8klYUwxoBzqir5TZ5M