Hoolekogu

TARMO TOHVER – lastevanemate esindaja – hoolekogu esimees

ALEKSANDRA KARP – lastevanemate esindaja – hoolekogu aseesimees

ANDRES VISNAPUU – lastevanemate esindaja

VADIM NIKITIN – õpetajate esindaja

MARII-ELYSE MEOS – õpilaste esindaja

ARTHUR SEPPERN – Jõhvi Vallavolikogu esindaja

MARIA LAANEMÄE – Jõhvi Vallavalitsuse esindaja