Hoolekogu

You are here:

LIINA MIHKELSON – lastevanemate esindaja – hoolekogu esimees

MONIKA GRINFELD – lastevanemate esindaja – hoolekogu aseesimees

HEILI KONSA – lastevanemate esindaja – hoolekogu aseesimees

ANNA ANDRIJANOVITŠ – lastevanemate esindaja

VADIM NIKITIN – õpetajate esindaja

ALEKSANDRA JETŠEVSKAJA – õpilaste esindaja

RIHO BREIVEL – Jõhvi Vallavolikogu esindaja

MARIA LAANEMÄE – Jõhvi Vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu koosseis on kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse korraldusega nr 2027, 12.12.2023

Hoolekogu koosoleku protokoll 17.01.2024