Õpilase meelespea

You are here:

JÕHVI MUUSIKAKOOLI ÕPILASE MEELESPEA

Muusikakooli õpilane käitub alati väärikalt, suhtub lugupidamisega nii kaasõpilastesse, õpetajatesse, teistesse maja töötajatesse ning üldse kõikidesse inimestesse. See näitab eelkõige tema lugupidamist endasse.

Muusikakooli õpilane tervitab kooli territooriumil kõiki täiskasvanuid.

Muusikakooli õpilane jätab üleriided garderoobi ja kannab vahetusjalanõusid, sest need on mugavad, lasevad jalgadel puhata ning hoiavad kooli ruumid puhtana.

Muusikakooli õpilane käib kõikides õppekavas ettenähtud tundides, jõuab tundi õigeaegselt ning annab omapoolse panuse tunni  õnnestumiseks ettevalmistatud kodutöö ja vajalike töövahendite olemasoluga.

Muusikakooli õpilane kasutab Jõhvi Muusikakooli õpilaspäevikut. Õpilaspäeviku kaasaskandmine, täitmine ja õpetajale esitamine on enesestmõistetav.

Muusikakooli õpilane teavitab tunnist puudumise korral eelnevalt õpetajat, väärtustades sellega õpetaja aega.

Muusikakooli õpilane ei jookse koridorides ja treppidel, sest see on ohtlik ning segab õppetööd. Lifti kasutab sihtotstarbel.

Muusikakooli õpilane külastab nii kooli poolt korraldatud kui ka teisi kontserte ja on innukas kultuurihuviline. Muusikuks kasvamine ei toimu ilma kontserdieluta.

Muusikakooli õpilane riietub esinemiseks pidulikult, see näitab austust kuulajate vastu.

Muusikakooli õpilane hoiab kooli mööblit ja õppevahendeid, hoolitseb klassiruumi ning muude kooliruumide puhtuse eest.

Muusikakooli õpilane suhtub muusikakooli pillidesse ja nootidesse heaperemehelikult. Pilli või noodi rikkumisel või lõhkumisel tasub remondikulu lapsevanem, samuti korvab  ta kahju nende kaotamise korral.