Inimesed

You are here:
sqr012-col1

Margit Raag

sqr012-col2
sqr012-col1

Anneli Kasela

sqr012-col2
sqr012-col1

Leili Piim

sqr012-col2
sqr012-col1

Larissa Šilova

sqr012-col2
sqr012-col1

Jelena Anufrikova

sqr012-col2
sqr012-col1

Merike Kurikka

sqr012-col2
sqr012-col1

Svetlana Ratsõborskaja

sqr012-col2
sqr012-col1

Ljudmilla Tezikova

sqr012-col2
sqr012-col1

Jelena Zabramski

sqr012-col2
sqr012-col1

Riina Kull

sqr012-col2
sqr012-col1

Dana Kazakova

sqr012-col2
sqr012-col1

Jelena Pajuste

sqr012-col2
sqr012-col1

Raivo Kallas

sqr012-col2
sqr012-col1

Maria Elonen

sqr012-col2
sqr012-col1

Tiina Dammann

sqr012-col2
sqr012-col1

Ljudmilla Tsõgankova

sqr012-col2
sqr012-col1

Oksana Potapenko

sqr012-col2
sqr012-col1

Yulia Smirnova

sqr012-col2
sqr012-col1

Inga Tagirova

sqr012-col2
sqr012-col1

Vadim Nikitin

sqr012-col2
sqr012-col1

Igor Drozdov

sqr012-col2
ADMINISTRATSIOON   
MARGIT RAAGdirektor  
ANNELI KASELAõppealajuhataja  
LEILI PIIMjuhiabi  
IGOR DROZDOVklaverihäälestaja  
    
KLAVERIOSAKOND   
JELENA ANUFRIKOVA
osakonnajuhtaja
klaveriõpetaja, kontsertmeistertöötab alates 1979Jõhvi Muusikakooli vilistlane
LARISSA ŠILOVAklaveriõpetaja, kontsertmeistertöötab alates 1982Jõhvi Muusikakooli vilistlane
MERIKE KURIKKAklaveriõpetajatöötab alates 1980 
SVETLANA RATSÕBORSKAJAklaveriõpetajatöötab alates 1981 
LJUDMILLA TEZIKOVAklaveriõpetajatöötab alates 1984 
JELENA ZABRAMSKIklaveriõpetaja, kontsertmeistertöötab alates 1990Jõhvi Muusikakooli vilistlane
RIINA KULLklaveriõpetaja, kontsertmeistertöötab alates 1993Jõhvi Muusikakooli vilistlane
DANA KAZAKOVAklaveriõpetaja, kontsertmeistertöötab alates 2016Jõhvi Muusikakooli vilistlane
    
 PUHKPILLI-, LÖÖKPILLI- JA AKORDIONIOSAKOND   
 RAIVO KALLAS
osakonnajuhataja
puhk- ja löökpilliõpetaja, orkestrijuht töötab alates 1988Jõhvi Muusikakooli vilistlane
 JELENA PAJUSTEakordioniõpetaja  töötab alates 1992Jõhvi Muusikakooli vilistlane
 MARIA ELONENflöödiõpetaja töötab alates 2022Jõhvi Muusikakooli vilistlane 
    
 KEELPILLIOSAKOND   
LJUDMILLA TSÕGANKOVA
osakonnajuhataja
viiuliõpetajatöötab alates 1996 
OKSANA POTAPENKOviiuliõpetajatöötab alates 1989 
INGA TAGIROVAkitarriõpetajatöötab alates 2006Jõhvi Muusikakooli vilistlane
VADIM NIKITINkitarriõpetajatöötab alates 2016Jõhvi Muusikakooli vilistlane

YULIA SMIRNOVA

tšelloõpetajatöötab alates 2023 
    
    
TEOORIAOSAKOND   
ANNELI KASELA
osakonnajuhataja
solfedžoõpetajatöötab alates 1989Jõhvi Muusikakooli vilistlane
MERIKE KURIKKAsolfedžoõpetajatöötab alates 1980 
MARGIT RAAGmuusikalooõpetajatöötab alates 1999Jõhvi Muusikakooli vilistlane
TIINA DAMMANNsolfedžo- ja muusikalooõpetaja, koorijuhttöötab alates 2003 
INGA TAGIROVAmuusikalooõpetajatöötab alates 2006Jõhvi Muusikakooli vilistlane
DANA KAZAKOVAsolfedžoõpetajatöötab alates 2016Jõhvi Muusikakooli vilistlane